Esteettömyysvalinnat

Tarkkoja satelliittipaikantimia hyväksi käyttäen saadaan täsmälliset tiedot verkostojen sijainnista. Mittausetumies Jukka Oksanen paikannustyössä.

Verkkotietojärjestelmä parantaa palvelua

Mittausteknikko Auli Drombergin ruudulla risteilee tietokonepeliä muistuttava loputon labyrintti. Kuin meduusan verkko, jossa kulkee hallitussa järjestyksessä vihreitä, punaisia, sinisiä ja mustia lankoja sekä katkoviivoja. Mistä oikein on kyse?

Mittausteknikko Auli Drombergin ruudulla risteilee tietokonepeliä muistuttava loputon labyrintti. Kuin meduusan verkko, jossa kulkee hallitussa järjestyksessä vihreitä, punaisia, sinisiä ja mustia lankoja sekä katkoviivoja. Mistä oikein on kyse?

 Kyse on uudesta verkkotietojärjestelmästä, joka näyttää täsmällisesti Kuopion Veden lähes yli 1 700 kilometriä pitkän vesihuoltoverkoston, eli koko sen jalkojemme alla piilossa olevan putkiviidakon, jota me emme näe.

– Vihreät ovat sadevesiviemäreitä, punaiset jätevesiviemäreitä, siniset puhtaan veden vesijohtoja, mustat yksityisten verkostoa ja katkoviivat putkia, joiden sijainnista linjauksista ei olla aivan varmoja. Värit ovat meidän oma koodimme, ja ne helpottavat hahmottamaan koko järjestelmää, Auli Dromberg selittää.

Tämä värikoodisto on kuitenkin vain pieni osa siitä valtavasta informaatiomäärästä, jonka järjestelmä pitää sisällään ja joka aikanaan on ollut paperikartoilla tai pahimmassa tapauksessa vain kokeneiden putkiasentajien päässä.

– On meillä aikaisemminkin ollut kattava tietokoneohjelmaan perustunut verkkotietojärjestelmä, mutta otamme nyt käyttöömme uuden kehittyneemmän ohjelman. Se vie toimintamme taas aivan uudelle aikakaudelle, Dromberg sanoo.

Nopeuttaa toimintaa

Tavalliselle kuluttajalle riittää yleensä se, että hanasta tulee raikasta vettä ja että jätevedet katoavat kuten niiden kuuluukin. Silti ajatus maan alla risteilevän massiivisen verkoston hallinnasta tietokoneohjelman avulla on varsin kiehtova. Yhdessä paikassa on helposti saatavissa informaatio, joka kattaa koko Kuopion keskeisen kaupungin vesihuoltojärjestelmän ja liittää siihen myös liitoskunnat Karttulan, Nilsiän, Vehmersalmen ja Maaningan. Kaikki on klikkauksen takana ja sen klikkauksen voi asentaja tehdä jopa maastossa omalla tietokoneellaan.

Järjestelmä helpottaa asentajia ja verkostoinsinöörejä kaikissa verkostotöissä ja erityisesti häiriötilanteissa. He näkevät, mitä metrien syvyydessä on ja missä kohtaa putket tarkalleen sijaitsevat. Ennen auki kaivamista he myös tietävät, minkälaisista ja minkä kokoisista putkista on kyse. Toiminta siis tehostuu entisestään, mutta onko uudella verkkotietojärjestelmällä suurta vaikutusta kuluttajan kannalta?

– Uskon että pystymme uuden, päivitetyn järjestelmän avulla esimerkiksi häiriötilanteissa palvelemaan paremmin ja nopeammin. Koska reagoimme nopeammin ja säästämme aikaa monessa eri vaiheessa, voimme varmasti vaikuttaa siihen, että häiriöstä aiheutuvat vahingot jäävät pienemmiksi, verkostoinsinööri Janne Paldanius sanoo.

Koska reagoimme nopeammin ja säästämme aikaa monessa eri vaiheessa, voimme varmasti vaikuttaa siihen, että häiriöstä aiheutuvat vahingot jäävät pienemmiksi.

Palvelu paranee

Uusi järjestelmä mahdollistaa myös modernin tekstiviestipalvelun käyttöönoton. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisista häiriöistä voidaan tulevaisuudessa tiedottaa asiakkaille tehokkaasti tekstiviesteillä. Ohjelman avulla on mahdollista valita tietokannasta kyseisen häiriön vaikutusalueella asuvien asiakkaiden puhelinnumerot ja lähettää heille tekstiviesti.

– Tiedottamisen teho paranee, koska asiakkaat saavat tietoa vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä useampien kanavien kautta. Kun tekstiviestijärjestelmä on käytössä, asiakkaat saavat tiedon myös kännykkäänsä juuri sinne, missä ovat, verkostoinsinööri Petri Tähtivaara toteaa.

Tekstiviestijärjestelmän käyttöönotto edellyttää vielä toimenpiteitä ja selvityksiä. Järjestelmä otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2017 puolella. Palvelu on tietenkin asiakkaalle täysin ilmainen ja sitä varten kerättäviä matkapuhelinnumeroita käytetään vain tähän tarkoitukseen, ei markkinointiin tai mihinkään muuhun viestintään.

Laki määrää

Vesihuoltolaitoksille on asetettu velvoite siitä, että verkostotiedot on tehtävä sähköiseen muotoon. Kuopion Vedellä tiedot ovat olleet sähköisinä jo pitkään, mutta nyt ne on siirretty uuteen verkkotietojärjestelmään.

Uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönotto on ollut valtava työ. Auli Drombergin lisäksi sitä on ollut viime lokakuusta lähtien tekemässä koko tietohallintotiimi ja kunnossapitoryhmä. Yhdessä on mietitty, mitä kaikkea informaatiota järjestelmään halutaan. Kuvia on jo edellisessäkin järjestelmässä ollut, mutta nyt on mahdollista saada sinne muun muassa viemärikuvausaineistoa. Tavoitteena on, että järjestelmä palvelee sitä käyttäviä mahdollisimman tehokkaasti joka tilanteessa.

– Ohjelmaan siirrettävää materiaalia on todella paljon ja järjestelmää on alettu jo testata. Kaikki tuntuu toimivan ja varsinaisessa työkäytössä se on varmasti kesän aikana, Dromberg arvelee.

Päivitettävää riittää

Hänen mukaansa järjestelmässä riittää kuitenkin päivitettävää vielä pitkään. Uudet asuinalueet viedään ohjelmaan heti tarkoin tiedoin, mutta vanhojen verkostojen tietoja joudutaan koko ajan täsmentämään.

– Kuopion kantakaupungin osalta tiedot ovat melko kattavat ja tarkat. Tietoihin voi luottaa 99-prosenttisesti ja järjestelmä kertoo luotettavasti sijaintitietojen lisäksi kaikki putkikoot ja niiden materiaalit. Joidenkin liitoskuntien tiedoissa on kuitenkin vielä paljon puutteita. Kokonaan uutena alueena Kuopion Veden tietoihin liitetään ensi vuonna Kuopioon yhdistyvä Juankoski.

Työtä on siis tehtävä jatkuvasti, jotta kaikki tarvittava informaatio saadaan tarkasti järjestelmään. Tehdään maastomittauksia ja tarkennetaan tietoja samalla, kun verkostoja saneerataan.

– Silloin ei tule yllätyksiä, kun joudutaan esimerkiksi vuototilanteessa kaivamaan, vaan tiedämme tarkoin, kuinka linja menee maan alla. Joskus on tullut ilmi, että suunnitelman mukainen kartta ei pidäkään paikkaansa. Varsinaisessa rakentamisvaiheessa on ehkä päätetty kiertää jokin kallio ja suunnattu linjaa toisin.

Kartta sähköisenä

Uusi verkkotietojärjestelmä on tehokas työkalu ja huomattavasti monipuolisempi kuin aikaisempi ohjelma. Järjestelmästä löytyy suuri määrä erilaisia karttoja, joista voi tehdä tarvittaessa tulosteita erilaisiin mittakaavoihin. Suuria etuja saadaan myös järjestelmän mobiilikäytöstä.

Asentajilla on tietokone, josta tarvittava kartta löytyy heti sähköisenä. Ei siis enää erikseen tarvitse lähteä toimistolle tulos-tamaan karttaa. Työnjohto pystyy omasta koneestaan näkemään koko verkoston ja päättämään, miten esimerkiksi vuototilanteessa kannattaa toimia. Mitä linjoja suljetaan ja miten
häiriö mahdollisimman tehokkaasti hoidetaan.

– Keskeiset henkilöt on nyt myös koulutettu ja kaikki on valmista uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönotolle, Auli Dromberg sanoo.

Kuopion kantakaupungin osalta tiedot ovat melko kattavat ja tarkat. Tietoihin voi luottaa 99-prosenttisesti ja järjestelmä kertoo luotettavasti sijaintitietojen lisäksi kaikki putkikoot ja niiden materiaalit.verkkotieto2

Verkkotieto-ohjelman käyttöönotosta on vastannut työryhmä, jossa ovat olleet mm. mittausteknikko Auli Dromberg sekä verkostoinsinöörit Janne Paldanius, Jani Liukkonen sekä Petri Tähtivaara.

verkkotieto3

Paperisista kartoista saa helposti yleiskuvan alueista, mutta tarkat tiedot kulkevat mukana vaikka tablet-tietokoneella.

verkkotieto4

Satelliittipaikannusjärjestelmän avulla paikkatiedot välittyvät järjestelmään tarkasti. Tableteilla kartat ovat aina saatavilla.

Mikä on verkkotietojärjestelmä?

Nykyisen vesihuoltolain mukaan vesilaitosten verkostotiedot tulee olla sähköisessä muodossa. Kaikki vesijohdot ja viemärit ovat nähtävissä tietokoneohjelmasta, jopa mobiilisti. Järjestelmä on älykäs työkalu verkosto-omaisuuden kunnossapitoon ja hallintaan. Sillä saadaan kattava kuva koko verkosto-omaisuuden kunnosta.

Järjestelmän avulla voidaan lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja tehostaa vuotojen hallintaa.

Järjestelmän ansiosta vedenjakeluiden keskeytykset häiriötilanteissa ovat lyhyempiä. Ajantasainen ja
helposti hallittava kuva verkostosta on myös tehokas väline verkoston saneeraussuunnitelmien tekemisessä. Ohjelmisto tarjoaa lisäksi uusia mahdollisuuksia kehittää asiakaspalvelua.

Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisten käyttäjien, esimerkiksi urakoitsijoiden pääsyn järjestelmään turvallisesti.

Ohjelmistossa ovat seuraavat toiminnalliset osat:
1. Kunnossapito
2. Omaisuuden hallinta
3. Verkostolaskenta
4. Verkkoinvestointien laskenta​