Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Vastuu hulevesistä kaupungille

Vastuu hulevesistä on siirtynyt vuoden 2018 alusta Kuopion Vedeltä kaupungille. Kuntalaisille tämä tarkoittaa mm. kiinteistöille lähetettävää erillistä hulevesilaskua ja sitä, että jätevesimaksu on pienentynyt, koska maksusta on poistettu hulevesikustannukset.

– Hulevedet ovat sadevesiä, lumien sulamisvesiä ja katoilta sekä katetuilta piha- ja katualueilta huuhtoutuvia vesiä, joita ei saa ohjata jätevesiviemäreihin, vaan ne on käsiteltävä erikseen. On sen vuoksi luontevaa, että vastuu niiden käsittelystä kuuluu kaupungille. Vesihuollosta vastaa Kuopion Vesi ja hulevesistä kaupunki, toteaa kaupungininsinööri Ismo Heikkinen.

– Muutoksen vuoksi olemme vahvistaneet organisaatiotamme muutamalla uudella työntekijällä, joista yksi on siirtynyt Kuopion Vedeltä, joten tiivis yhteistyö jatkuu. Hulevesiputket laitetaan tietenkin samaan kaivantoon kuin vesihuollon putket, minkä vuoksi monet hankkeet ovat yhteisiä.

Hulevesistä huolehtiminen on työtä luonnon ja vesistöjen hyväksi. Hulevesien käsittelyssä pyritään siihen, että ne käsitellään siellä missä ne syntyvätkin, minkä jälkeen ne voidaan turvallisesti ohjata vesistöön. Tämä tapahtuu esimerkiksi kosteikoissa ja lammikoissa, joissa vesistön kannalta haitalliset aineet laskeutuvat pohjaan.

– Kuopiossa on rakennettuja kosteikkoja yli 30, joista kaupunki huolehtii ja niitä rakennetaan tarvittaessa lisää. Tämän lisäksi rakennamme jatkuvasti uutta hulevesiverkostoa. Arviolta tähän rakentamiseen ja järjestelmän ylläpitoon menee noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

– Sama summa kerätään hulevesimaksuilla. Lopullisia päätöksiä ei ole, mutta omakotitalojen maksuksi on suunniteltu noin 30–50 euroa ja rivi- sekä kerrostalojen noin 200–500 euroa vuodessa. Kuntalaisten osalta tämä kompensoituu, kun Kuopion Vesi on alentanut jätevesimaksuaan 19 sentillä kuutiolta, Ismo Heikkinen kertoo.

Jatkossa kaikki hulevesiä koskevat kysymykset voi osoittaa kaupungin asiakaspalveluun, numeroon 0800 918511. Asiakaspalvelu siirtää tarvittaessa puhelun hulevesiasiantuntijoille. Linja on kuntalaisille ilmainen. Myös kaupungin nettisivuille on tulossa lisätietoa hulevesistä.

 

 

kansi pisaroita 2020 1

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa