Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Häiriötilanteessa terveysturvallisuus tulee ensin

Bakteerien löytyminen Siilinjärven kirkonkylän verkostovedestä aiheutti loppukesästä kuukauden mittaisen keittokehotuksen. Mitä tapahtui ja miten asia hoidettiin kuntoon?

Puhelin soi. Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtola saa ensitiedon mahdollisesta ongelmasta torstaina 29. heinäkuuta. Edellispäivänä vesijohtoverkostosta otetusta valvontatutkimusohjelman mukaisesta näytteestä on löytynyt koliforminen bakteeri, joka voi osoittaa talousveden hygieenisen laadun heikkenemistä. Tiedon saa myös Siilinjärven terveystarkastaja.

Vielä samana päivänä verkostosta otetaan uusintanäytteet. Näytetulokset valmistuvat perjantaina 30. heinäkuuta ja niistä löytyy yksi koliforminen ja yksi E.Coli -bakteeri.

Näin käynnistyy häiriötilanne, jonka akuutti hoito kestää kuukauden ja taustalla vielä pidempään. Veden laatupoikkeama teettää hartiavoimin töitä ja ylityötunteja niin Kuopion ja Siilinjärven yhteisessä vesiyhtiössä kuin kunnan ympäristöterveyspalveluissa.

Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtola saa ensitiedon mahdollisesta ongelmasta torstaiaamuna 29. heinäkuuta.

Kunta ja Kuopion Vesi seuraavat Siilinjärven verkoston veden laatua talousvesiasetuksen mukaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelma on laadittu yhdessä Kuopion Veden ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

– Jos veden laadussa havaitaan jotain poikkeavaa, meillä on selkeä toimintamalli, jota noudatamme. Kun epäillään mahdollista epidemiaa, johtovastuussa on terveydensuojeluviranomainen. Kuopion Vesi toimijana vastaa käytännön toimenpiteistä, selvittää Siilinjärven ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen.

Vesiongelman ilmettyä terveydensuojeluviranomainen kutsuu koolle keskeiset henkilöt kunnasta ja Kuopion Vedestä, koordinoi lisänäytteenottoa ja valvoo, että vesiyhtiö tekee tarvittavat korjaavat toimet. Yhteistyö on tiivistä ja päivittäistä.

iso vesiturvallisuus 01

Veden saastumislähde paikantui Koivuniemen vedenottamolle. Kuvassa vedenottamon UV-laite, jolla desinfioidaan talousvettä.

Merkkejä löytyy eri puolilta verkostoa

Ensimmäiseksi pitää selvittää, mistä saastuminen on peräisin. ­Vesinäytteitä otetaan lisää laajasti vedenottamoilta ja verkostosta laajemman tilannekuvan muodostamiseksi.

– On tärkeää tietää, liittyykö ongelma kiinteistöön vai isommalle alueelle, Lehtola painottaa.

Lisänäytteenoton tulokset valmistuvat lauantaina 31. heinäkuuta ja näytetulosten perusteella ongelmien syy pystytään paikantamaan Koivuniemen pääveden­ottamolle.

iso vesiturvallisuus 03

Sadevesi oli päässyt valumaan vedenottamon katosta läpi ja tippui vesisäiliöön. Vuotokohta tukittiin välittömästi.

Keittokehotus voimaan

Perjantaina 30. heinäkuuta kunnan terveydensuojeluviranomainen asettaa ­vedenkeittokehotuksen kirkonkylän alueelle ja sen ympäristön vesihuolto-osuuskuntien alueille. Keitto­kehotuksen piirissä on yhteensä 2 300 yhtiön asiakasta ja noin 13 000 asukasta.

– Vaikka löydetty bakteerimäärä oli hyvin pieni, vedenkäyttäjä voi sairastua. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan talousvedelle on varotoimenpiteenä annettava keittokehotus, jos siinä havaitaan E. coli -bakteeria, jatkaa Savolainen.

iso vesiturvallisuus 02

Kuopion Veden Siilinjärven käyttömestari Risto Pitkänen valvoo toimenpiteitä Koivuniemen vedenottamolla.

iso vesiturvallisuus 10

Hanaveden klooripitoisuutta testataan pikakloorimittarilla.

Tiedotusta monen kanavan kautta

Tilanne edellyttää laajamittaista tiedottamista, jotta tieto keittokehotuksesta kulkeutuu mahdollisimman laajasti kaikille vedenkäyttäjille. Päävastuun tiedottamisesta kantaa kunnan terveydensuojeluviranomainen, mutta Kuopion Vesi on aktiivisesti mukana tilannekuvan ylläpidossa ja tiedotteiden sisällön laatimisessa. Kuopion Veden varautumissuunnitelma sisältää jakelulistat yhteistyötahoista, joita eri häiriötilanteissa tiedotetaan.

Sähköistä tiedottamista tehostetaan puhelimitse, ja ensimmäiset soitot kohdentuvat alueen hoivakoteihin ja hoitolaitoksiin, joissa asuu riskiryhmissä olevia ihmisiä. Myös pelastuslaitos, koulut sekä sosiaali- ja terveystoimijat ja muut erityisvedenkäyttäjät saavat tiedon asiasta nopeasti.

Keittokehotus julkaistaan lisäksi Siilinjärven kunnan ja Kuopion Veden verkkosivuilla ja sosiaalisen median puolella Facebook-sivuilla. Tiedote keittokehotuksesta toimitetaan myös tiedotusvälineille, jotta tieto tilanteesta välittyisi uutisoinnin kautta eteenpäin.

Tapahtumahetkellä Kuopion Veden ­häiriöviestipalvelun käyttöönottoa ­ollaan valmistelemassa Siilinjärven osalta. ­Palvelu saadaan otettua käyttöön nopeutetulla aikataululla keskiviikkona 4. elokuuta, ja ensimmäiset tekstiviestit ja sähköpostit lähtevät asiakkaille saman tien.

iso vesiturvallisuus 06

Vedenjakelusäiliöistä sai puhdasta vettä häiriötilanteen ajan.

– Ympäristöterveyteen tuli tapahtuneesta paljon yhteydenottoja asukkailta ja yrittäjiltä. Häiriötilanteet totta kai pelottavat ja jännittävät ihmisiä. Oikean tiedon jakaminen oikeaan aikaan on kaiken a ja o, Savolainen painottaa.
Säiliövettä asukkaille ja erityiskäyttäjille

Ensimmäiset vedenjakelusäiliöt tuodaan Siilinjärvelle perjantain ja lauantain välisenä yönä. Niistä kirkonkylän asukkaat saavat puhdasta vettä aamusta alkaen.

– Kuopion Veden oman vedenjakelusäiliökaluston lisäksi käytimme ostopalveluna hankittuja lisäjakelusäiliöitä vedenjakelussa. Erityiskäyttäjät, kuten terveyskeskus sekä hoiva-, hoito- ja päiväkodit, saivat omat vesisäiliönsä. Huolsimme säiliöitä ja toimme uutta vettä päivittäin, kertoo Kuopion Veden verkostoinsinööri Petri Tähtivaara.

Tähtivaara antaa asukkaille muutaman vinkin, jos vielä joskus vastaavanlainen keittokehotus tai muu vesikatkos tulee ja vettä pitää hakea jakelupisteistä.

– Kaikkien kannattaa hankkia kotiin kannellisia astioita tai kanistereja veden hakemiseen ja säilyttämiseen vesihuollon häiriötilanteiden varalle osana kotivarautumista. Nyt vettä haettiin jopa kulhoilla, jotka eivät sovellu veden kuljetukseen. Lisäksi kannattaa rekisteröityä häiriöviestipalveluun.

iso vesiturvallisuus 13

Bakteeriliuskoissa on vesinäytteitä, kuten järvivettä ja hanavettä.

Saastumislähde löytyy, klooraus käynnistyy

Sunnuntaina 1.8. Kuopion Veden edustajat ja kunnan terveystarkastajat käyvät tarkastamassa Koivuniemen vedenottamon, jota he epäilevät saastumisen lähteeksi.

– Silloin satoi, joten näimme nopeasti, mistä kohtaa sadevesi meni vesisäiliön katosta läpi ja tippui vesisäiliöön. Ensiapuna laitoimme pressun katolle vuodon tukkimiseksi ja ohjasimme sadevesiä kauemmas rakennuksesta, kertoo Kuopion Veden Siilinjärven käyttömestari Risto Pitkänen.

Normaalisti Siilinjärvellä tuotettu talousvesi desinfioidaan laitoksilla ulraviolettivalolla. Häiriötilanne edellytti kuitenkin uv-desinfioinnin lisäksi vesijohtoverkostojen puhdistamista klooraamalla ja ensimmäiset klooripumput käynnistyivät Koivuniemen vedenottamolla maanantai-iltana 2. elokuuta.

Verkostoveteen syötettävä kloori tuhoaa vedestä ei-toivotut bakteerit ja puhdistaa verkostoa. Vedessä oleva kloori ei estä veden käyttämistä, vaikka kloori haisee ja maistuu vedessä.

Seuraavan viiden viikon ajan Kuopion Vesi seuraa mittauksilla tiiviisti veden klooripitoisuuksia ja huuhtelee verkostoa veden vaihtumiseksi.

Perjantaina 20. elokuuta Koivuniemen vedenottamo poistetaan käytöstä, ja korvaavaa vettä johdetaan Siilinjärvelle varayhteyden kautta Kuopiosta.

Samaan aikaan käynnistyy Koivuniemen vedenottamon vesisäiliön kansirakenteen korjaussuunnittelu, urakoitsijan valinta ja väliaikaisten putkistojärjestelyiden rakentaminen. Työt valmistuvat lokakuussa, ja vedenottamo palautuu kokonaisuudessaan vedentuotantokäyttöön.

iso vesiturvallisuus 18

Labratoriomestari tekee näytteistä rautamäärityksen.

Miksi keittokehotus kestää niin kauan?

Vesinäytteiden otto jatkuu heinäkuun lopusta seuraavat neljä viikkoa, kunnes vesinäytteet ovat puhtaita kolme kertaa peräkkäin tutkittavien bakteereiden osalta. Kunnan terveydensuojeluviranomainen purkaa keittokehotuksen lauantaina 28. elokuuta. Kloorin syöttäminen veteen Koivuniemen vedenottamolla lopetetaan 18. lokakuuta.

– Monet asukkaat kysyivät, miksi keittokehotus kestää noin pitkään. Hoidimme tilanteen niin nopeasti kuin pystyimme. Koko verkoston puhdistuminen reuna-alueita myöten vie aikaa. Vasta sitten, kun on varmuus veden ja verkoston puhtaudesta, keittokehotuksen voi purkaa, Savolainen korostaa ja pohtii, olisiko sairastuneita tullut ilman nopeasti annettua keittokehotusta.

Vasta sitten, kun on varmuus veden ja verkoston puhtaudesta, keittokehotuksen voi purkaa.

Häiriötilanteen alkuvaiheessa Siilinjärven terveyskeskus seuraa, hakeutuuko hoitoon tavallista enemmän mahatautipotilaita. Ensimmäiset viikot osoittavat, ettei sairastuneiden määrässä ole mitään poikkeuksellista.

– Saastuminen ei aiheuttanut sairastumisia. Toimimme terveysturvallisuus edellä, ja sairastumisilta vältyttiin. Häiriötilanteet ovat ikäviä, eikä niitä pitäisi tapahtua. Olemme pahoillamme, että asiakkaat ovat joutuneet keittämään ja hakemaan vettä sekä ”kärsimään” kloorin mausta, Savolainen sanoo.

Kuopion Veden Markku Lehtola antaa kiitosta hyvälle viranomaisyhteistyölle ja ennakkoon tarkkaan suunnitellulle toimintamallille häiriötilanteiden varalta. Kaikki tiesivät omat vastuunsa ja roolinsa.

– Myös tiedonvaihto toimi, ja pystyimme tekemään päätöksiä nopeasti, hän sanoo.

iso vesiturvallisuus 15

 

 

Tilaa tekstiviesti tai sähköposti vedenjakelun häiriöistä

Rekisteröitymällä Kuopion Veden viestipalveluun saat tiedot vesihuollon häiriötilanteista, ennakoiduista käyttö- ja huoltokatkoksista sekä vesimittarivaihdoista maksutta suoraan matkapuhelimeesi ja/tai sähköpostiisi.

Viestipalvelulla lähetetään rajallisen merkkimäärän vuoksi vain ydintieto. Lisätietoja häiriöstä saat Kuopion Veden verkko- ja Facebook-sivuilta tai asiakaspalvelusta (iltaisin ja viikonloppuisin päivystysnumeroista).

Kuopion Vesi toivoo mahdollisimman monen rekisteröityvän palvelun käyttäjäksi. Palvelu on avoin kaikille veden käyttäjille yhtiön toiminta-alueella. Siihen on mahdollista rekisteröityä myös omaisen tai muun huoltajan puhelinnumerolla/sähköpostiosoitteella esimerkiksi ikäihmisen puolesta hänen osoitteeseensa.

Viestipalvelun saat käyttöösi rekisteröitymällä käyttäjäksi Kuopion Veden verkkosivuilla https://www.kuopionvesi.fi/asiakkaalle/hairioviestien-tilaaminen/. Rekisteröityminen on maksutonta, ja yhteystietoja käytetään vain vesihuollon tiedotukseen.

Jos lomake ei tunnista osoitettasi tai tarvitset apua rekisteröitymisessä, ota yhteys asiakaspalveluumme Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mainitse sähköpostissa osoitteen lisäksi muut lomakkeella kysytyt tiedot, niin teemme rekisteröinnin puolestasi.

Teksti: Marjaana Lehtinen
Kuvat: Matias Honkamaa

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa