Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Hulevedet eivät kuulu vesihuoltoon

Tupsahtiko postilaatikkoosi hulevesimaksu? Hulevedet eivät kuulu vesihuoltoon, vaan niiden hallinta on Kuopiossa ja Siilinjärvellä kunnan vastuulla. Näin myös hulevesistä aiheutuvien kustannuksien laskuttajana toimivat Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Hulevesi on maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Myös rakennusten salaojavedet ovat hulevettä. Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja kunnossapidosta kunnille aiheutuvia kustannuksia. Maksu koskee kaikkia taajama-alueiden kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kunnan järjestelmään vai ei. Lisää tietoa verkkosivuilta www.kuopio.fi/hulevedet ja www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-puistot/hulevesi.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa