Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Reposaaren vedenottamo puretaan ja alue ennallistetaan

 

Kuopion Vesi Oy purkaa Reposaaren vedenottamon rakenteet ja ennallistaa vedenottokäytössä olleen alueen.

Töiden on tarkoitus käynnistyä alkukesästä 2020 ja myös valmistua kesän aikana, jos valtakunnallinen koronaviruspandemiatilanne ei vaikuta suunniteltuun toteutusaikatauluun.

Kaikki purku- ja ennallistamistoimenpiteet tehdään Reposaaressa ja työt toteutetaan pohjavesialueen suojelutarve huomioon ottaen.

Reposaaren vedenottamolle myönnettiin vedenottolupa vuonna 1983. Reposaaren vedenottamolta ei ole johdettu vettä Kuopion kaupunkialueen verkostoon enää vuoden 2007 jälkeen. Ottamo toimi Jänneniemen vedenottamon käyttöönoton jälkeen joitain vuosia Kuopion kaupunkialueen varavesilaitoksena. Ottamon vedenkäsittelyprosessi kuitenkin soveltui huonosti varavesilaitoskäyttöön. Ottamon tuotto hiipui vähitellen ja laitos vaati ylläpitotilassakin paljon huoltoa.

Kuopion kaupunkialueen vedenhankinta on turvattu Jänneniemen ja Hietasalon päävedenottamoiden turvin ja varavesilähteenä toimii lisäksi tarvittaessa pintavedenotto Kallavedestä. Näillä perustein Kuopion Vesi päätyi luopumaan Reposaaren vedenottamosta varavesilaitoksena.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa