Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Verkoston ennakkohuoltoa

Mittavan vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito vaatii saneerausten lisäksi ennakkohuoltoa. Kesällä huuhdellaan vesijohtoverkostoja ja ongelmaviemäreitä huolletaan ympäri vuoden.

Kuopion Vesi aloittaa vesijohtoverkostojen huuhtelut normaalisti toukokuussa ja jatkaa toimintaa koko kesän ajan. Tulevana kesänä huuhdellaan noin 29 kilometriä vesijohtoverkostoa.

– Huuhteluja tehdään, jotta pystytään turvaamaan veden korkea laatu, ja putkiin ajan myötä kertynyt rauta- ja mangaanisakka saadaan poistettua. Mikäli huuhteluita ei tehtäisi, huonontuisi vedenlaatu verkostoissa ja äkilliset vedenlaatuhäiriöt lisääntyisivät, verkostoinsinöörit Petri Tähtivaara ja Janne Paldanius kertovat.

– Toimenpide on yksinkertainen. Verkoston rajatulle osalle ohjataan venttiileiden avulla vettä kovalla paineella ja huuhteluvesi juoksutetaan pois verkostosta palopostien kautta. Mitään kemikaaleja ei käytetä, vain puhdasta talousvettä. Puhdistus perustuu paineen ja virtauksen vaikutukseen.

Käytetyt vesimäärät ovat Tähtivaaran ja Paldaniuksen mukaan suuria.

– Vettä menee noin puolitoista kuutiota, eli 1500 litraa minuutissa. Yön aikana huuhteluvettä kuluu satoja kuutioita.

Huuhtelut yöaikaan

Huuhtelut tehdään öisin kello 22:n ja 07:n välillä, jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä asiakkaille. Asiasta ilmoitetaan aina kyseisen alueen asukkaille kirjeillä ja myös tekstiviesteillä, jos on viestipalveluun liittynyt. Myös Kuopion Veden verkkosivuilla ja Facebookissa tiedotetaan asiasta. Työtä tehdään kahdesta kolmeen yötä peräkkäin. Huuhtelun aikana veden käyttöä tulisi välttää, jottei sakkaista vettä pääse talon vesijohtoihin. Huuhtelut ajoitetaan niin, että vedenjakelu toimii normaalisti päiväaikaan ja silloin vettä voi käyttää normaalisti.

Huuhteluvesi ei ole vaarallista, mutta siinä voi olla sakkaa, joten talousvetenä sitä ei pidä käyttää. Jos huuhtelun jälkeisenä yönä tulee sakkaista vettä hanasta, se poistuu normaalisti vettä juoksuttamalla.

Suurten putkien huuhtelussa ja pitkillä siirtolinjoilla käytetään myös nk. possuttamista. Silloin verkostoon ohjataan possutusyhteen kautta puhdistuselementti, joka paineen ja virtauksen avulla kulkiessaan poistaa sakan putken seinämistä.

Possuttaminen säästää vettä, koska suurten vesijohtojen huuhtelu pelkällä vedellä vaatisi valtavan vesimäärän.

Viemäreiden ylläpitoa

Katukuvassa aika-ajoin näkyä viemäriauto herättää joskus ihmetystä. Sillä puhdistetaan huonosti toimivia viemäreitä ja käydään läpi ongelmallisimpia viemäriosuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kohteet, joissa viemäriin kertyy rasvaa tai viemärissä on painuma. Painehuuhtelua käytettäessä viemäriin syötetään painehuuhteluletku, jonka päässä on puhdistussuutin. Suuttimesta kovalla paineella syöksyvä vesi irrottaa lian ja rasvan viemärin pinnoilta, jolloin se voidaan imeä imupuomin avulla alemmalta kaivolta imusäiliöön.

Kohteesta riippuen huuhteluja tehdään yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa, pahimmissa tapauksissa jopa viikoittain.

Verkostojen ennakkohuoltoon kuuluvat myös erilaiset tutkimukset. Putkia ja viemäreitä kuvataan, jotta pystytään varmistamaan mahdolliset saneeraustarpeet ja päättämään myös tekniikat, joilla saneeraus tehdään; kaivamalla vai sujuttamalla, Tähtivaara ja Paldanius kertovat.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa