Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Eero Eloranta Kuopion vesiKunnallinen vesihuolto muuttuvassa maailmassa

Tänä keväänä on Kuopion Veden organisaatiossa ja toimintaympäristössä tapahtunut isoja muutoksia. Vuodenvaihteessa voimaan astunut yhtiöittäminen on muuttanut monia käytännön toimintaan liittyviä asioita. Uuden yhtiön toimintaalue on Siilinjärven mukaan tulon myötä laajempi kuin aiemman liikelaitoksen aikaan. Uuden yhtiön valittu operatiivinen johto ja sen työntekijät ovat ahkerasti työskennelleet muutosvaiheen yli osoittaen ensiluokkaista omistautumista laadukkaan kunnallisen vesihuollon eteen.

Suurena toimintahaasteena kevääseen on noussut vallitseva maailmantilanne. Muiden toimintojen ylle tärkeysjärjestyksessä on noussut yleinen terveys ja hyvinvointi koronaviruksen aiheuttaman pandemian levitessä myös Suomessa. Kuopion Vesi on joutunut miettimään, kuinka päivittäiset työtehtävät järjestellään poikkeusoloissa niin, että huolto- ja toimintavarmuus ei heikenny. Käynnissä oleva kriisi on osoittanut todeksi sen vanhan viisauden, että me olemme osa yhteistä maailmaa, ja muualta alkaneet muutokset sekä haasteet voivat koetella meitäkin.

Vesi on elämän perusedellytys ja yhteinen asia.

Muutostilanteessa nousee esille kaksi tärkeää tekijää, jotka edesauttavat päivittäisen työn onnistumista. Varautuminen poikkeustilanteisiin ja selkeä toiminnan tarkoitus auttavat hahmottamaan oikeita kysymyksiä ja löytämään tilanteille ratkaisuja. Kuopion Vesi on jo pitkään kehittänyt toimintaansa proaktiivisesti erilaisia tilanteita ja haasteita ennakoiden. Ulkoisissa toiminnan haasteissa on myös pitkällä aikavälillä toteutuvia seikkoja, joiden merkityksen arvioiminen on vaikeaa nykytilanteessa. Hyvänä esimerkkinä tästä on kehittyvä lainsäädäntö Suomen ja Euroopan unionin tasolla, sekä muuttuvan ilmaston vaikutus toimintaan lähivuosikymmeninä.

Roomalainen valtiomies Lucius Annaeus Seneca totesi aikoinaan, ettei oikeaan satamaan voi löytää tietämättään mitä etsii. Muuttuvassakin maailmassa pitää tietää, mitä päämäärää kohti kuljetaan. Kuopion Veden päämäärä on palvella asiakkaitaan tarjoamalla hyvää, luotettavaa ja turvallista vesihuollon palvelua. Tämä yhteiskunnallinen tehtävä ei muutu yhtiömuodon tai ulkoisen toimintaympäristön muuttuessa. Vesi on elämän perusedellytys ja vesihuollon toiminnan takaaminen on yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Kuopion Vesi tulee jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen laadukasta palvelua niin normaaleissa kuin poikkeusoloissakin. Vesi on yhteinen asia.

Eero Eloranta
Kuopion Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa