Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Pisaroita paakkarikuva 2 2019Hyvät asiakkaat!

Tämä on ensimmäinen asiakaslehti, joka jaetaan myös tuleville Kuopion Vesi Oy:n siilinjärveläisille asiakkaille. Kahden kunnan, Kuopion ja Siilinjärven, yhteinen vesiyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2020. Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta valmistelivat pitkään kuntien vesihuoltotoimintojen yhtiöittämistä. Tehdyn selvityksen
mukaan molempien nykyisten vesihuoltolaitosten taloudellinen tila on hyvä. Molempien verkostojen saneeraustarve on vähäinen ja vesihuoltoverkostot ovat hyvässä kunnossa. Molemmat kykenevät rahoittamaan toimintaansa tulorahoituksella. Näin ollen lähtökohdat yhteisen yhtiön perustamiseksi ovat olleet hyvät.

Näiden kahden vesihuoltolaitoksen yhdistäminen alueelliseksi yhtiöksi tuo alueen vesihuoltoon lisää varmuutta sekä teknisesti että taloudellisesti. Koko vesiliiketoiminta on yhden toimijan hallinnassa, jolloin vastuurajat ovat selkeitä. Suurella toimijalla on paremmat resurssit omaisuuden hallintaan ja vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseen, myös häiriötilanteissa. Vesihuoltoverkostot voidaan rakentaa toiminnallisista lähtökohdista käsin, eikä kuntarajojen mukaan. Yhteisessä yhtiössä rahoitus on varmalla pohjalla, joka mahdollistaa yhtiön omaisuuden pitkäjänteisen ylläpidon ja kehittämisen samalla kun palvelut asiakkaille ovat kohtuuhintaiset ja tasapuoliset. Nykypäivänä vesihuoltolaitoksen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista osaamista, jossa yhdistyvät niin taloudellinen, tekninen, organisatorinen, 
ympäristöllinen kuin asiakkuuksien hallintaan liittyvä osaaminen.

Lähtökohdat yhteisen yhtiön perustamiseksi ovat olleet hyvät.

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen tekijä. Suomessa vesihuoltolaitosten ja vesihuoltopalvelujen tila on yleisesti hyvä. Kuitenkin vesihuolto on myös hyvin haavoittuvaa. Haasteita vesihuollon toimivuudelle tuovat vanhenevan vesihuoltoverkoston lisäksi mm. poikkeukselliset sääolot ja sähkökatkot.

ROTI 2019 -raportissa on tarkasteltu rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Rakennetun omaisuuden tila ROTI on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Raportissa todetaan, että Suomen vesihuolto on hyvällä tasolla. Kuitenkin vesihuoltoverkostojen rapistuminen ja kasvava saneeraustarve huolestuttavat. Vesihuoltolaitosten on panostettava jatkossa verkostojen riittävään ja hallittuun saneeraukseen.

Raportissa todetaan myös, että vesihuoltolaitosten yhteistyötä on lisättävä. Näin edellytykset verkostosaneerausten, omaisuudenhallinnan, digitalisaation ja muiden toimintavarmuutta ja palvelutasoa parantavien kehitysaskelten varmistamiseksi paranevat.

Hyvää loppuvuotta kaikille asiakkaillemme!

Kirsi Laamanen
toimitusjohtaja

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa