Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Uusi asiakaspalvelujärjestelmä

Uusi järjestelmä selkeyttää asiakaspalveluprosesseja. Esimerkiksi vesilaskutus ja sopimusten tekeminen nopeutuvat, kun ylimääräisiä vaiheita saadaan jätettyä pois ja tietojen syöttäminen useaan paikkaan vähenee.

Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2020. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan perustoiminnot, jotka ovat käytössä myös nykyisessä asiakastietojärjestelmässä, ja myöhemmin järjestelmää täydennetään uusilla lisäominaisuuksilla. Asiakkaille muutos näkyy konkreettisimmin sähköisten palvelujen lisääntymisenä, mikä sujuvoittaa asiointia kanssamme. Jatkossa voi mm. valita, haluaako tehdä kanssamme paperisen sopimuksen vai sähköisesti allekirjoitettavan.

Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2020.

Järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa laskutusviiveen. Vuoden 2020 alun suunnitellut laskutusajankohdat ovat Kuopiossa huhtikuussa ja Siilinjärvellä kesäkuussa. Laskutusjakso tällöin on 1.–30.6.2020.

Tiedotamme järjestelmän tuomista muutoksista asiakaspalveluun ja laskutukseen lisää kevään 2020 aikana.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa