Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Kuopion Vesi sopimuskumppanina Työturvallisuuden harjoitusalueella

Kuopion Korvaharjussa on ollut vuodesta 2017 alkaen monenlaisia työturvallisuusrasteja sisältävä harjoitusalue.

Pelastusopiston harjoitusalueen yhteydessä olevalla Työturvallisuuden harjoitusalueella (TTHA) alkoi koulutustoiminta vuonna 2017. TTHA:n toimintaa rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, sopimuskumppanit ja Pelastusopisto.

Kuopion TTHA on Suomen kolmas työturvallisuuden koulutusympäristö – kaksi muuta käytännönläheistä koulutusympäristöä ovat Espoossa ja Oulussa. TTHA:sta tekee ainutlaatuisen sen laaja toimialakattavuus sekä synergiaedut pelastusalan kanssa.

Uudenlainen koulutusympäristö

Alueen rakentajina ja käyttäjinä ovat sopimuskumppanit, joihin kuuluu yrityksiä, julkis- ja viranomaistoimijoita, oppilaitoksia sekä toimialajärjestöjä ja -liittoja. Kumppanit voivat vuosimaksulla käyttää aluetta oman henkilöstönsä ja opiskelijoidensa koulutukseen.

Käytännönläheisessä koulutusympäristössä voidaan harjoitella työturvallisuustaitoja oikeita työtilanteita jäljittelevissä harjoituskohteissa. Kohteissa tutustutaan lavastettuihin onnettomuustilanteisiin sekä punnitaan vääriä ja oikeanlaisia toimintatapoja.

Työturvallisuuden harjoitusalue on jatkuvasti kehittyvä laaja kokonaisuus, jossa on tällä hetkellä yli 20 harjoituskohdetta.

Harjoituskohteet sijaitsevat seitsemällä toimialakohtaisella lohkolla, jotka ovat Teollisuus, Rakentaminen, Sähkö ja energia, Infrarakentaminen ja kaivostoiminta, Johtaminen, Kauppa, palvelut ja vapaa-aika sekä Yleinen työturvallisuus.

TTHA on jatkuvasti kehittyvä laaja kokonaisuus, jossa on tällä hetkellä yli 20 harjoituskohdetta. Jokaisesta yksittäisestä harjoituskohteesta on kouluttajien käyttöön laadittu käsikirjoitukset koulutusten laadun varmistamiseksi. Eri harjoituskohteita yhdistelemällä koulutuksista voidaan muokata aina uudenlaisia oppimista tukevia kokonaisuuksia.

Suljetuissa tiloissa ja kaivannoissa

Työturvallisuuden harjoitusalueen käyttäjinä ovat pääasiassa sopimuskumppanit, joita on mukana yhteistyössä tällä hetkellä reilut 30 tahoa. Sopimuskumppanit voivat käyttää aluetta oman henkilöstönsä ja opiskelijoidensa koulutus-, harjoitus- ja esittelytarkoituksissa.

TTHA:n sopimuskumppaneihin kuuluva Kuopion Vesi on ollut mukana rakentamassa sekä teollisuuden lohkolla sijaitsevia suljettujen tilojen työskentelyrasteja että nyt kesällä infrarakentamisen ja kaivostoiminnan lohkolle valmistunutta kaivantorastia. Näillä rasteilla muina sopimuskumppaneina ovat Kuopion Energia Oy, Yara Suomi Oy ja Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikennelaitos Mestar.

– Kaivot-harjoituskohteessa on kaukolämpö-, vesi- ja elementtikaivo. Keskeisiä harjoituskohteessa käsiteltäviä asioita ovat suljetun tilan tunnistaminen ja vaarat sekä turvallinen työskentely kaivossa. Säiliöt-harjoituskohteessa käsitellään samoja asioita säiliötyöskentelyn näkökulmasta, kertoo Kuopion Veden verkostoinsinööri Kimmo Mikkola.

Kuopion Veden työkohteita valvova Mikkola kävi keväällä TTHA:n kouluttajakoulutuksen, jonka käyneet henkilöt voivat vetää ryhmiä alueella. Pienryhmissä tapahtuva oppiminen perustuu yhdessä havainnointiin ja keskusteluun kouluttajien käytössä olevien koulutussuunnitelmien ja materiaalien mukaisesti.

– Kaivutyöt liittyvät kiinteästi vesi- ja infrarakentamiseen, ja Kuopion Veden ja Mestarin nyt kesällä rakentamalla kaivantoturvallisuusrastilla on sekä huonosti että oikeaoppisesti tehty kaivanto. Rakentaminen on turvallisella pohjalla silloin, kun hommat tehdään suunnitelmien ja ohjeiden mukaan. Kaikista yli kaksi metriä syvistä kaivannoista pitää tehdä kaivantosuunnitelma. Maamassat pitää kuljettaa riittävän kauas kaivannon reunoilta, luiskien pitää olla riittävän loivat sortumien estämiseksi, poistuminen kaivannosta pitää varmistaa, ja kaivanto pitää aidata kunnolla, summaa Kimmo Mikkola oikeaoppisen kaivannon rakennetta.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa