Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Löytyykö Kuopion jätevesistä paljon huumeita ja lääkkeitä?

Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa kansainvälisessä hankkeessa, jossa tutkitaan huumausainejäämien esiintymistä jätevesissä. Hanke on osa Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen ja YK:n huumejärjestön tutkimuksia ja siihen ovat osallistuneet useat suuret puhdistamot Suomessa ja Euroopassa.

Lehtoniemen puhdistamolle tulevasta jätevedestä on tutkimuksissa löytynyt huumausainejäämiä. Tutkimusvuosien aikana muutoksia on tapahtunut myös löydöksissä. Ekstaasin ja amfetamiinin käyttö on lisääntynyt.

Myös lääkeaineiden kulkeutumista jätevedenpuhdistamoille, mahdollista sitoutumista ja muuttumista siellä sekä kulkeutumista puhdistamoiden purkuvesistöihin tutkitaan tällä hetkellä paljon sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kuopion osalta ei ole vielä tietoa, mitä lääkeaineita puhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä vedestä löytyy, ja ovatko aineiden pitoisuudet suuria vai pieniä. Lääkeaineita päätyy puhdistamoille useista eri päästölähteistä, kuten kotitalouksista, hoitolaitoksista ja lääketehtaista. Jätevedenpuhdistamoiden prosessit on perinteisesti suunniteltu vesistöjä kuormittavien ravinteiden, ei niinkään lääkeaineiden, poistamiseen.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa