Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Varavesiyhteys on osa varautumista

Tärkeä osa vesilaitoksen työtä on varautuminen erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

Varautumissuunnittelussa kartoitetaan vesihuoltolaitoksen toimintaan kohdistuvat riskit ja suunnitellaan riskien ennaltaehkäisy- ja minimointitoimet. Suunnitelman pohjalta toteutetaan varautumistoimenpiteitä, joita ovat muun muassa varavesiyhteyksien rakentamiset. Vuonna 2020 rakennetaan varavesiyhteys Melalahteen Könönkankaan vedenottamolta.

Varavesiyhteyden suunnittelu ja rakentaminen on kokonaisuudessaan pitkä prosessi. Melalahden hankesuunnittelu alkoi jo 2018 kesäkuussa. 

– Yleissuunnitelmassa tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoisia suuntia veden johtamiseen sekä selvitettiin vedentarpeet ja teknis-taloudelliset rakentamismahdollisuudet. Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen laadittiin toteutussuunnitelma ja sen pohjalta on käynnistetty erilaiset lupaprosessit, kertoo suunnittelupäällikkö Marja Stjerna.

Uutta linjaa 2,5 kilometriä

Melalahden alueella toimii Kuopion Veden lisäksi Riistaveden kylän, Ryönän, Leppärannan ja Melaniemen vesiosuuskunnat. Kuopion Vesi vastaa omalla toiminta-alueellaan Melalahden taajamassa vesihuollon kokonaisuudesta ja toimii veden myyjänä vesiosuuskunnille.

– Kuopion Veden omalla toiminta-alueella on n. 760 asukasta. Lisäksi varavesiyhteys turvaa vedensaannin häiriötilanteessa myös osuuskuntien toiminta-alueilla tällä hetkellä n. 1 100 asukkaalle, suunnitteluinsinööri Satu Miettinen kertoo. Hän on laatinut sekä alueen yleissuunnitelman että toteutussuunnitelman.

Yleissuunnitteluvaiheessa vedenjakelua tarkasteltiin mallintamalla vesijohtoverkosto nykyisen vedenkulutuksen vesimäärällä ja tulevaisuuden ennustekulutuksen mukaisilla vesimäärällä, jolloin kaikki alueen nykyiset ja mahdollisesti tulevat kiinteistöt olisivat liittyneet vesijohtoverkostoon.

– Valittu ratkaisu on linjaukseltaan lyhyin ja turvaa käyttäjille tasaisimman veden laadun.

Vettä tullaan johtamaan Könönkankaan vedenottamolta Melalahteen usean vesilaitoksen verkostoja pitkin. Lisäksi Kuopion Vesi rakentaa alueelle 2,5 kilometriä uutta vesijohtoa Kuopion ja Tuusniemen välille. Linjalle rakennetaan myös paineenkorotusasema. Vesijohtolinja sijoittuu suurimmaksi osaksi Kaavintien varteen ja pääosin yksityisten kiinteistönomistajien maille. Maanomistajien kanssa on käynnissä neuvottelut vesijohdon sijoittamisesta.

Linjalla on yksi yleisen tien alitus sekä vesistönalitus, jotka tehdään suuntaporaamalla. Muualla rakentamistyö tehdään pääasiassa perinteisesti kaivamalla. Rakentamistyö tulee näkymään alueella liikkujille, mutta rakentamisesta aiheutuvat haitat pyritään minimoimaan.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa