Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Vesilaitos astui uuteen aikaan

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus valmistui tänä keväänä. Ulkoisesti ei suurta muutosta näy, mutta toiminnallisesti laitos on ottanut suuren teknisen askeleen nykyaikaan.

Alkujaan joulukuun loppuun valmistuvaksi arveltu, vaativa saneerausurakka myöhästyi aikataulustaan 3–4 kuukautta. Suurimpana syynä myöhästymiselle olivat yllättävät ongelmat, jotka hidastivat työn etenemistä.

– Saneerauksen yhteydessä talon rakenteista löytyi asbestia. Se piti poistaa ja korvata nykyaikaisilla materiaaleilla. Sen lisäksi teräsbetonirakenteissa havaittiin tietyissä kohteissa korroosiota, mitkä myös korjattiin, kertoo projektipäällikkö Seppo Soininen.

– Urakan vaatimustasoa nosti oleellisesti se, että laitoksen piti olla koko ajan toiminnassa. Tässä onnistuttiin erinomaisesti ja pystyimme koko ajan toimittamaan asiakkaillemme laadukasta vettä, toteaa tuotantopäällikkö Markku Lehtola.

– Yhtenä tekijänä onnistumisen taustalla olivat tuoreet kokemukset Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta. Myös se oli koko ajan toiminnassa, täydentää sähköinsinööri Markus Happonen.

Paljon työtä ja osaamista esimerkiksi automaation suhteen ostettiin, mutta laitoksen toiminnan perinpohjainen tunteminen tuli omasta takaa.

Omissa käsissä

Itkonniemen saneerausurakka oli Seppo Soinisen viimeinen projekti Kuopion Vedellä ennen siirtymistä eläkkeelle. Hänen pitkää kokemustaan ja laitostuntemusta tarvittiin, koska kokonaisuus haluttiin pitää tiiviisti omissa käsissä.

– Paljon työtä ja osaamista esimerkiksi automaation suhteen ostettiin, mutta laitoksen toiminnan perinpohjainen tunteminen tuli omasta takaa. Sitä tarvittiin sekä suunnitteluvaiheessa että urakan aikana, Lehtola toteaa.

Itkonniemen saneeraus oli välttämätön hanke, joka maksoi 5,5 miljoonaa euroa. Laitos toimi aiemminkin moitteetta, mutta sen laitteet olivat tulleet siihen ikään, että jopa tiettyjä varaosia oli vaikea enää saada. Vanhimmat laitteet saattoivat olla jopa 60 vuotta vanhoja, joten riskit olisivat kasvaneet, jos urakkaa olisi vielä siirretty.

– Nyt on käytössä sellainen vesilaitos, jolla mennään turvallisesti vuosia eteenpäin. Toimintavarmuus on parantunut, järjestelmät ovat kahdennettuja, jopa kolminkertaisia paikoitellen. Toiminta on täysin automatisoitu, mutta toisaalta on jätetty myös mahdollisuus ajaa laitosta käsiajolla, Soininen sanoo.

Modernia tekniikkaa

Urakan vastuuhenkilöt vakuuttavat, että mitään ei ole tehty helpoimman eikä halvimman kautta.

– Se on ainoa vaihtoehto, kun tällaisia laitoksia saneerataan. Tähtäin pitää olla pitkällä vuosien päässä ja valintojen pitää olla luotettavia. Automatisoinnissa on oleellista, että valitaan sellaisia moderneja järjestelmiä, jotka ovat myös luotettavia, ja joiden jatkuvuus on turvattu, Soininen korostaa.

Saneerauksen yhteydessä parannettiin myös laitoksen työolosuhteita ja energiatehokkuutta. Ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin, aikaisemmin ei prosessitiloissa ollut kuin painovoimainen ilmanvaihto. Nyt järjestelmä on moderni ja ottaa myös talteen hukkalämpöä, joka voidaan käyttää hyväksi työtilojen lämmityksessä. Suuria haasteita aiheutti myös päälinjojen suuret venttiilisaneeraukset niin laitoksen sisällä kuin ulkopuolellakin ja muut massiiviset laiteasennukset. Urakoitsijat onnistuivat kuitenkin tehtävissään erinomaisesti.

– Henkilökunnalle työskentely massiivisen saneerausurakan keskellä on ollut hankalaa ja haastavaa, mutta kaikki ovat sopeutuneet poikkeustilanteeseen erinomaisella yhteishengellä, Soininen kiittelee.

pisaroita 12

Itkonniemen vesilaitos näyttää ulkoa samalta, mutta on täysin saneerattu automaatiota ja prosessilaitteita myöten.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa